شمار قربانیان کرونا به ۸۰۰۷ نفر رسید


آمار کرونا در استان فارس به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند فارس، روابط کلی دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز فینال مورد ابتلا به ویروس کرونا در استان فارس اجتناب کرده اند ابتدای شیوع به همان اندازه بلافاصله شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ را گفتن کرد.

{در این} اطلاعیه آمده است: اجتناب کرده اند زمان شیوع این بیماری تاکنون ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۳ آزمایش تجزیه و تحلیل مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش فوری در آزمایشگاه‌های شهرستان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۷ فرد مبتلا سازنده همراه خود معاینه الگوی تعیین شدند.

اجتناب کرده اند مجموع معاینات {انجام شده} اجتناب کرده اند ابتدای شیوع، ۱۷۳۷۸۹۳ مورد نگاهی به های تجزیه و تحلیل مولکولی بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵۱۵۵۳۹ فرد مبتلا سازنده تعیین شده، نگاهی به فوری {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۸۲۲۸ فرد مبتلا سازنده تعیین شدند.

همراه خود پذیرش ۶۴ فرد مبتلا جدید طی ۲۴ ساعت قبلی، در جاری حاضر ۳۸۲ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵۴ فرد مبتلا {به دلیل} وخامت وضعیت جسمانی در بخش های مراقبت های ویژه تحمل مراقبت های ویژه قرار دارند.

طی ۲۴ ساعت قبلی ۳ مورد جدید ابتلا به کووید ۱۹ در فارس به گزارش رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع قربانیان به کووید ۱۹ اجتناب کرده اند ابتدای شیوع تاکنون به هشت هزار و هفت نفر رسیده است.

علاوه بر این اجتناب کرده اند ابتدای شیوع به همان اندازه کنون ۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۳ نفر اجتناب کرده اند ساکنان تحت تأثیر کووید ۱۹ کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیمارستان‌ها ترخیص هر دو اجتناب کرده اند انزوای خانگی منتقل شده بودند، افزایش یافته‌اند.

در جاری حاضر مجموع دوزهای تزریقی واکسن کرونا در شهرهای دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز همراه خود احتساب سه دوز، هشت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۳ دوز است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان، سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ دوز برای نوبت اول. زمان. وی افزود: سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۷ نوبت نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ نوبت نوبت سوم بود.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر