شهید صدر مرجعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره را غیر حزبی می دانست


آیت الله محسن اراکی نماینده مجلس خبرگان رهبری

به گزارش ایکنا ؛ آیت الله محسن اراکی، اجتناب کرده اند اعضای گروه مدرسین بخش علمیه قم، شامگاه پنجشنبه در مراسم چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین سالگرد بیانیه سوگند خورده آیت الله آیت اللهی به ایراد سخنرانی صنوبر. سید محمد باقر صدر خواهر شهید بنت الهدی صدر کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند در پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد، همراه خود ردیابی به دستاوردهای مؤثر شهید صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن روشمند وی ذکر شد: این گروه به طور کامل حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است می پردازد. اندیشه.

وی همراه خود دقیق اینکه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متون گروه را عالی کل تکیه کن {به یکدیگر} می دانند، تصریح کرد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات گروه را عالی کل پیوسته می دانند، به همین دلیل احکام فقهی باید نظام مند، مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… باشد.

آیت الله اراکی فقه شیعه را فقه متشکل توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر فقه متشکل نداشته باشیم، تحت سلطه گروه در مدیریت دقیق آن همراه خود مشکل مواجه تبدیل می شود، لذا فقیه باید مشکل های حکومت را بر مقدمه فقه متشکل رفع تنبل.

وی یکپارچه داد: بر مقدمه نظام ساختاری می توانیم مشکلات سیستم بانکی، بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه را رفع کنیم، پوشش های توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی باید همراه خود اهتمام روشی رفع شود، این کار غول پیکر توسط شهید صدر تحریک کردن شد. دیدگاه حتی در سیاره اهل عرف نیز موجود است.» ۹، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در برابر این اندیشه های شهید صدر اوج تعظیم لمس کردن آورد.

عضو گروه مدرسین بخش علمیه قم همراه خود ردیابی به فقه روال افزود: برای اداره گروه نیازمند عالی اجتهاد متشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشکل هستیم چرا کدام ممکن است موضوع این فقه شخص نیست، گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا فقه علاقه مند به {خواهد بود}. برای اداره کردن گروه کافی نیست.

وی همراه خود تاکید بر اینکه شهید صدر فقه را در بخش مدیریت گروه راه اندازی شد کرد، ذکر شد: سیگنال صدر او ۹ تنها در فقه اجتماعی اما علاوه بر این در فقه دانش نیز منحصر به شخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد آن نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی آورد. با اشاره به تنظیم

آیت الله اراکی همراه خود ردیابی به کتاب «فلسفه شهید صدر» ذکر شد: شهید صدر قوانین فقه را سامان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نیازها اتصال نسبتاً برقرار کرد. در بحث های فلسفی کتاب فیلسوفنا را ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کتاب رویکرد رئالیستی سیگنال ارزیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کتاب فیلسوفنا رویکردی نظام مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً حاضر شده است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجلس خبرگان مدیریت فرآیند شهید صدر در جریانات سیاسی را عالی کار حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلاتی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: شهید صدر مرجعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره را غیر حزبی می دانست با این حال در عین جاری معتقد بود کدام ممکن است اداره باید انجام دهید. چیزی منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی باید وسط بخش باشد.

وی یکپارچه داد: بخش متشکل اجتناب کرده اند مراجع را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب باید جایگاه محوری در گروه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط بخش همراه خود افراد باید به گونه ای ساماندهی شود کدام ممکن است وسط بخش باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خلاء مواجه شود.

آیت الله اراکی همراه خود ردیابی به اهمیت گروه ذکر شد: روحانیت دقیق باید جهت دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور گروه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب مرجع صالح بخش تبیین شود.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر