صدا | آموزش رسمی حجازی


پای قرآن / ۳۴

یکی از مهم ترین سیاست های رسانه ایکنا، گسترش مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش روخوانی قرآن در بین مخاطبان عزیز است. به همین منظور مجموعه آموزشی صوتی قرآن را برای علاقه مندان گردآوری و بازنشر می کند. دومین بسته از مجموعه آموزش روخوانی قرآن با موضوع «نغمات و مقام» با تخصص رحیم کاکی، مدرس و قاری بین المللی می پردازد. قسمت سی و چهارم سریال با عنوان آموزش در سایت حجاز تقدیم شما عزیزان می شود.

کامل / صوتی |  آموزش رسمی حجازی

انتهای پیام