صدور سند مناسب برای ۱۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی


حجت الاسلام نصیر جوانبخت، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربیبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند آذربایجان غربی، حجت الاسلام نصیر جوانبخت، مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه آذربایجان غربی ۱۵ فروردین ماه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه اظهار کرد: {در این} مدت بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰۰ وقف سند مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ وقف عجیب و غریب صادر شد. اسناد به بروشورهای عالی صفحه ای تغییر می شوند.

وی افزود: جلوگیری اجتناب کرده اند دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف در موقوفات آذربایجان غربی یکی اجتناب کرده اند مهمترین نیازها صدور سند تصرف موقوفات این کانتون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان غربی برای چهارمین سال متوالی مقام اول را در صدور سند موقوفات در آذربایجان کسب کرد. ملت.”

حجت الاسلام جوانبخت همراه خود خاص اینکه عالی سوم موقوفات استان {در این} مدت در خوی سند تصرف بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت این شهرستان همراه خود صدور ۴۰۰ سند موقوفات در استان رتبه اول را به شخصی اختصاص داد.

وی شکسته نشده داد: ملاحظه شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بر روی نیات واقف فوق العاده حیاتی است، موقوفات استانداری در سال قبلی ۳۱۰ میلیارد ریال درآمد داشته اند کدام ممکن است ۱۲۰ میلیارد ریال آن بر ایده نیت خیر ارزش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقوفات برای تعمیر خواستن مستضعفان است. “

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه آذربایجان غربی تصریح کرد: در سال قبلی عملیات مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن در بیش اجتناب کرده اند ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ متر مربع بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقوفات استان به پایان رسید.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر