ضیافت قرآنی در ساعت شب های بهشتیهمزمان همراه خود ساعت شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پانزدهمین مجلس ضیافت قرآن در ساعت شب های بهشتی به یاد شهیدان سید محمد حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید محمد نصیر آیت اللهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور سید محمد هادی آیت اللهی. ، رئیس هیئت امنای امامزاده ابراهیم (علیه السلام) شیراز، مدیرکل اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد استان فارس، اسلامی، سرپرست اجرایی اتحادیه مؤسسات باکلاس از ما، تشکل های قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت فارس همراه خود تلاوت قاریان در شیراز. زهرا السادات، هفت سال، محافظت کل قرآن، فاطمه السادات، ۵ سال، محافظت هفت جزء کلام الله مجید، مجید، امیرمحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرعلی عمیدواری، قرائت میلاد حمیدرضا مقصودی.

۸/۳/۱ – احمد رضا مداح

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر