عالی وکیل محجبه برای اولین بار مشاور ملکه تبدیل می شود


به گزارش ایکنا؛ به گزارش شفقنا، وکیل ملکه بالاترین سمتی است کدام ممکن است عالی وکیل ممکن است در بریتانیا داشته باشد.

توادار کدام ممکن است در یک واحد خانوار بنگالی در لوتون در نزدیکی لندن متولد شد، عالی ابتکار در سراسر جهان برای نوک دادن به ممنوعیت حجاب علیه وکلای زن در فرانسه را مدیریت می تدریجی.

در ۲۱ مارس، خانم توادر اولین زن محجبه ای شد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مشاور ملکه در بریتانیا کدام ممکن است دارای ۱۹۲۸ وکیل {در سراسر} ملت است، خدمت کرد. این سمت‌ها می‌توانند به مقامات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های بین‌المللی دانستن درباره حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بین‌الملل توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه بدهند.

او در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری آناتولی ترکیه اظهار داشت کدام ممکن است انتصابش {در این} سمت کار آسانی نبود، با این حال سفری تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بی روح بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این انواع شاد بود.

به همین دلیل، خانم تواذر تنها زن حجابی است کدام ممکن است به این مقام برتر رتبه در بریتانیا انواع شده است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر