عدالت؛ نشانه محوری سخنرانی امام خمینی (ره).


 امام خمینی

حکومت عادلانه و مقتدر در اندیشه امام خمینی (ره) دارای مولفه های متعددی است که یکی از آنها مؤلفه مهم، اساسی و اساسی عدالت و گسترش آن در جامعه اسلامی است. در واقع از دیدگاه امام، عدالت مبنای اولیه برای نیل به سایر ارزشها و اهداف متعالی است و این نیز برگرفته از قرآن و هدفی است که خداوند از مبعوث فرموده است. به همین دلیل امام خمینی (ره) با نگاهی انتقادی به نظام استبدادی داخل و نظام سلطه در صحنه بین الملل به دنبال اجرای طرحی نوین مبتنی بر عدالت هستند و به همین دلیل دو قطب نظام را رد و نفی می کنند. شرق. و همزمان غرب. و بر اساس الگوهای سوسیالیستی و لیبرالی آن را ناعادلانه می دانند و عملیات سرکوبگرانه را اثبات می کنند و بر این اساس بارها بر وحدت امت اسلامی، وحدت مستضعفین و اتحاد مستضعفین تاکید می کنند. لیبرال ها و غیره در برابر سلطه و استبداد جهانی.

در واقع از دیدگاه امام حرکت به سوی توسعه و تحقق عدالت در سطح محلی و در عرصه بین المللی جز در مسیر وحدت بین همه نیروها و جریانات مظلوم و مظلوم محقق نمی شود که می توان از آن نام برد. “عدالت”. از طریق واحد

از طریق این عدالت، کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی و افزایش سایر شاخص های حکمرانی خوب، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حاصل می شود. به عبارت دیگر عدالت مولفه ای با کارکردهای گسترده است که تحقق آن نه تنها نظام سیاسی را از نظر حمایت مردمی، بلکه بهبود عملکرد و کارآمدی آن را نیز تضمین می کند.

در واقع عدالت مهمترین ویژگی یک جامعه توحیدی و دینی است که مخالفت با ظلم و سلطه و استکبار را در چارچوب گفتمان خود قرار می دهد و از این منظر هر چه نظام سیاسی به سمت عدالت حرکت کند کارآمدتر و کارآمدتر می شود. راضی کننده است این می تواند مصونیت این نظام سیاسی به خصوص در شرایط بحرانی باشد.

حضرت امام خمینی (ره) نیز با تذکر به کارگزاران کنونی و آینده نظام، راز بقا و پیشرفت جمهوری اسلامی و عدم انحراف از آرمان های انقلاب را سرلوحه قرار دادن عدالت دانستند. از دور. و نزدیک به این نقطه کانونی. بر این اساس رهبر معظم انقلاب بارها نارضایتی و نارضایتی خود را از عقب ماندگی نظام در عرصه عدالت علیرغم دستاوردهای فراوان نظام در عرصه خدمات و محرومیت زدایی اعلام کرده و صراحتاً اعلام کرده اند که تمامی طرح ها، برنامه ها و قوانین و تاکید کرد که عدالت به ویژه به دولت تعلق دارد.

در خاتمه باید گفت که گفتمان انقلاب در ذهن ائمه انقلاب تا زمانی که بر محور عدالت باشد زنده و پویا خواهد ماند و پیشرفت واقعی بر این اساس معنا پیدا کند. با نگاهی انحرافی و ضد مردمی نمی تواند در این گفتمان جایگاهی داشته باشد زیرا نهادینه شدن چنین الگویی در واقع انقلاب اسلامی را از ماهیت اصیل و هدفمند عدالت خود سلب می کند و در چنین حالتی تنها وجود نخواهد داشت. چهره و نام جمهوری اسلامی.

مهدی مخبری

انتهای پیام