عکس/مد زرافه; هدیه مصری به فرانسه
رنگ زرافه، خز خالدار، آستین بلند و یقه همه تأثیراتی بود که هدیه مصری به فرانسه بر مد اروپایی گذاشت: زرافه. حیوانی که قبلاً در اروپا دیده نشده بود. محبوبیت این حیوان به حدی است که دومین ویدیوی زنده خود را در یوتیوب دریافت کرد.