عید فطر عید وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مسلمین است


حجت الاسلام دیلم رئیس مرکز بزرگ اسلامی گلستانبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند گلستان، به نقل اجتناب کرده اند رابط خبری وسط اسلامی گلستان، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم، رئیس وسط اسلامی گلستان در دومین مونتاژ ستاد استهلال اهل عرف استان گلستان در آستانه حلول ماه شوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید سعید‌فطر اظهار داشت: عزت ما مسلمانان در اینجا است کدام ممکن است در یک واحد روز واحد ماه رمضان را آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خاتمه نیز در یک واحد روز واحد افطار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقامه نماز عید سعید فطر، عید بندگی را جشن بگیریم. اعتقاد داریم کدام ممکن است عید واحد همانند توانایی عظیم حج مسلمین اتفاق بیافتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم همه همراه با هم همراه خود وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی در صفوف نماز عید سعید فطر قرار بگیریم.

رئیس وسط اسلامی گلستان همراه خود خاص اینکه، مساله استهلال یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم مطرح شده در قرآن‌کریم است، افزود: موضوع استهلال مورد ملاحظه پیامبر‌(ص) می‌باشد کدام ممکن است در امورات دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادی مسلمین به طور قابل توجهی در ماه رمضان، حج، عیدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعمال دینی مسلمانان اهمیت فوق العاده زیادی دارد.

حجت‌الاسلام دیلم خاص‌کرد: یکی اجتناب کرده اند مباحثی کدام ممکن است در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان در بین علمای شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی مشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت هست موضوع استهلال می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مهم یکی اجتناب کرده اند مصالح برتر امت‌اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی استهلال برای حضور در عید واحد مسلمین اهمیت دارد.

 رئیس وسط اسلامی گلستان همراه خود خاص‌اینکه، مدارس علوم دینی، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین زمینه‌های گفتگوهای آموزشی استهلال را در مباحث فقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجومی رقم بزنند، افزود: در نشست ستاد استهلال کدام ممکن است همراه خود حضور علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون تشکیل می‌شود در راستای وحدت‌آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکیدات قرآن‌کریم امتحان شده می‌شود.

حجت‌الاسلام دیلم همراه خود تاکید براینکه، عید فطر عید وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مسلمین است، خاص‌کرد: برپایی نماز واحد عید‌فطر اجتناب کرده اند غول پیکر‌ترین اجتماع‌هایی است کدام ممکن است بهتر از بخش برای حاضر وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام مسلمانان محسوب می‌شود.

رئیس وسط اسلامی گلستان درخصوص آسانسور اتحاد میان مسلمانان در عید فطر اظهار کرد: همراه خود ملاحظه به اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریضه‌های مشترک مسلمانان در ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمرات مشترکی کدام ممکن است خداوند در اختیار آنها قرار می‌دهد، عید‌فطر عید نزدیکی دل‌های مسلمانان است، همه مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه در روز عید فطر، نماز عید می‌خوانند، متعاقباً وحدت فراوانی میان شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی برقرار می‌شود.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر