فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درگذشت سردار «محمد هادی رزم‌زن» را آسایش ذکر شد.


سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامیدر پی درگذشت سردار «محمد هادی رزم‌زن»، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی ارتحال سردار شکوهمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آسایش ذکر شد.

محتوای متنی پیام:

به تماس گرفتن خدا

عروج ملکوتی مجاهد نستو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار سرافراز «سرتیپ دوم محمدهادی رزمزن» اجتناب کرده اند پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوتان هشت سال حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود حضور فرمانده معظم کل قوا سپاه اسلام انقلاب، خانوار ایشان، همرزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگارهای شریف، شرافتمندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنانه ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت اجتناب کرده اند مردمان استان فارس را صمیمانه آسایش عرض می نمایم.

مجاهدت های مستمر آن رئیس قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوت در پاسداری اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت ایران به طور قابل توجهی در هشت سال حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تجلیل اجتناب کرده اند زحمات خیرخواهانه در جهان های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت. انبساط این نیروی راهبردی، سپاه پاسداران همواره برانگیخته بچه ها میهن اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن آن به طور قابل توجهی بچه ها پرشور استان شهید پرور فارس است.

شناسایی این رئیس قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی ناپذیر، یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری او، آرمان های بلندش را گرامی می دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال به آن است فقید سعید رضوان، غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفران الهی را همراه خود سرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالار شهیدان کربلا، آسایش می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران ارجمندش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری بر مصیبت. . سودآور باشید همراه خود اجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر