فرهنگسرای قرآن مشوق خیرین برای ساخت فیلم‌های قرآنی باشد


خیرین فرهنگی با مدیریت فرهنگسرای قرآن پای کار بیایندبه گزارش خبرنگار ایکنا، بیستمین کنفرانس تجلیل اجتناب کرده اند پیشکسوتان قرآنی شهر تهران همراه خود عنوان «عمری همراه خود قرآن» ۹ اردیبهشت‌ماه همراه خود حضور مهرداد باقری، رئیس گروه زیبایی شناختی _ هنری شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر معاونان به همت فرهنگسرای قرآن در سالن اجتماعات فرهنگسرا برگزار شد.

این کنفرانس کدام ممکن است همراه خود اجرای هادی ربیعی، مجری جامعه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف سیما در کنار بود همراه خود تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند قرآن توسط هادی موحدامین، حائز رتبه نخست مسابقات بین‌المللی کشورمان تحریک کردن شد.

سپس مجید زکی‌لو، رئیس فرهنگسرای قرآن طی سخنانی ذکر شد: برکات اساتیدی کدام ممکن است {در این} بیست فاصله، برگزیده شده شده‌اند تنها برای ادغام کردن تهران نبوده است اما علاوه بر این شرکت ها آنها ملت را دربرگرفته است.

وی شکسته نشده داد: اهل قرآن عمری است کدام ممکن است عمر شخصی را در ساحت قرآن قیمت کرده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تخفیف پرسودی کرده‌اند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مراسم فاخر گروه زیبایی شناختی _ هنری شهرداری در زمینه قرآن، تکریم اجتناب کرده اند قرآنیان این بخش اطمینان حاصل شود که توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش بچه ها به بخش قرآن است.

زکی‌لو همراه خود ردیابی به اینکه اساتید قرآنی سال‌ها خدمت شخصی به قرآن را به هیچ می‌انگارند، اظهار کرد: این اساتید در بخش‌های مختلف قرآنی چون آثار هنری، تالیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش، مدیریت امور قرآنی، آموزش، قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت دارای شرکت ها هستند کدام ممکن است در هر فاصله اجتناب کرده اند کنفرانس عمری همراه خود قرآن اجتناب کرده اند حدود ۵ هر دو ۶ درک تجلیل می‌شود.

وی همراه خود ردیابی به فرمایش مدیریت «هر مسجد پایگاه قرآنی» خاص کرد: مسجدمحوری یکی اجتناب کرده اند دغدغه‌های رئیس انقلاب است کدام ممکن است همین امر در بسته این سیستم بر آستان جانان گروه زیبایی شناختی _ هنری دیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید براین مقدمه همراه خود همکاری فرهنگسرا در ۲۲ جهان تهران، محفل قرآنی در مساجد شاخص برگزار شد، چرا کدام ممکن است مساجد محل پرورش قاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیجیان {بوده است}.

زکی‌لو ذکر شد: امیدوارم همراه خود روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام بتوانیم گام‌های مثمرثمری {در این} زمینه برداریم. علاوه بر این اجتناب کرده اند دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران اطمینان حاصل شود که امتحان شده در عمق برای برگزاری بیشتر این این سیستم تشکر می‌کنم. در شکسته نشده کلیپ‌هایی اجتناب کرده اند تجلیل‌شوندگان این دوران چاپ شده شد.

اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش‌های این مراسم می‌توان به همسرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تواشیح گروه اهل‌البیت(ع) به سرپرستی هادی آرزم همراه خود اجرای سه قطعه اسماءالهی، جوشن کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌خوانی قرآن ردیابی کرد.

سپس کلیپی اجتناب کرده اند سوی گروه زیبایی شناختی _ هنری شهرداری تهران همراه خود عنوان «روده ها تهران همراه خود قرآن می‌تپد» اجتناب کرده اند سخنان مدیریت به سمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر حاضران در سالن رسید.

در بخش تولید دیگری این این سیستم محمدرضا صلح‌جو، پیشکسوت قرآنی کشورمان ذکر شد: ما همه وقت شناخته شده به عنوان {افرادی که} در جریان تلاوت ملت سهمی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} قرآنیان هستیم، مواردی را دغدغه داشتیم کدام ممکن است خاص آن جای خالی اجتناب کرده اند لطف نیست. هرچه مزیت دانستن درباره قرآنیان، حاملان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان به قرآن بگوییم، کم است. ممکن است پیشکسوتان عمری را در راه قران سپری کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه ارزشی بهتر اجتناب کرده اند این.

وی شکسته نشده داد: قدر شخصی را بدانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضیلتی نصیب ممکن است شده است کدام ممکن است در قبال آن نعمت، مسئولیتی نیز مترتب ممکن است است. غیر بالقوه است خداوند فضیلتی را با بیرون مشکل به شخص هر دو افرادی بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه است کدام ممکن است اشخاص حقیقی ابدی می‌شوند.

صلح‌جو همراه خود مرور جریان قرائت قرآن ملت اجتناب کرده اند عالی دهه پیش اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی به همان اندازه اکنون، خاص کرد: در هر بار کبریت همراه خود مقتصیات زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری پاسخگویی قرآنیان منحصر به فرد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز {به روز} این پاسخگویی روی حیله و تزویر‌تر می‌شود.

وی افزود: اوایل انقلاب توجه کردن به ندای امام(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگیری جریان قرآن در مسیر درست انقلاب، دهه اول پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی مقابله همراه خود هجمه دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد قرآنیان توسعه انقلاب، دهه دوم انقلاب نماد دادن شکوه‌های انقلاب به سایرین، دهه سوم بروز اختلاف بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشق سیاسی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین پوشش مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن راه دقیق اجتناب کرده اند قرآن، دهه چهارم مبارزه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم دشمنان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  دهه پنجم تمدید شده شدن مبارزه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد شدن دنبال کنندگان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا جداشدن برخی اجتناب کرده اند انقلابیون اجتناب کرده اند انقلاب بود. توسعه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید  جلوگیری اجتناب کرده اند این ریزش، تعهد قرآنیان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست.

صلح‌جو خاص کرد: این امر همراه خود افزایش تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز شدن به مکتب قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوژی اسلامی محقق می‌شود، روزی کدام ممکن است انگشت به روشنفکری بزنیم اجتناب کرده اند پریدن فناوری جوان، جلوگیری خواهیم کرد. در جاری حاضر نباید دوره ها قرآن صرف تلاوت قرآن باشد، اما علاوه بر این باید از آنها روشنگری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های ممکن را به مسئولان نماد دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق اجتناب کرده اند دلسرد شدن بچه ها نسبت به انقلاب جلوگیری کنیم.

صلح‌جو به مراسم تکریم روز معلم درک موسوی‌بلده نیز گذری زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ایشان در جریان ارتفاع تلاوت ملت هستند کدام ممکن است مشکل زیادی نیز کشیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کردند به همان اندازه بتوانند، حرفی برای فناوری جوان داشته باشند.

در شکسته نشده محسن علی‌اکبری، تهیه‌کننده مجموعه‌های قرآنی همراه خود ابراز گلایه اجتناب کرده اند اینکه خیرین فرهنگساز در ملت نداریم، ذکر شد: {در این} زمینه در ملت دچار اشکال هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان همراه خود بودجه‌های تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها کاری کرد، خیرین باید پای کار بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درجه یک قرآنی بانی شوند.

وی افزود: خیرین فرهنگساز می‌توانند همراه خود مدیریت سنت‌سرای قرآن پای کار بیایند به همان اندازه این فرهنگسرا این پول‌ها را همراه خود مدیریت شخصی به تولیدکنندگان سریال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم‌های قرآنی دهد.

در این دوران اجتناب کرده اند کنفرانس اجتناب کرده اند ۵ پیشکسوت قرآنی شهر تهران در منطقه‌های مختلف علوم قرآنی قرائت، داوری مسابقات، مدیریت امور قرآنی، تدریس، آثار هنری چون محمدرضا مسیب‌زاده، یوسف افراش، محمدحسین محمد‌زاده، حسین اخوا‌ن‌اقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن علی‌اکبری، تهیه‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان همراه خود اهدای حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندیس کنفرانس تجلیل به حرکت به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادی اجتناب کرده اند منتخبان مرحوم بیست فاصله کنفرانس عمری همراه خود قرآن شد.

علاوه بر این طی این کنفرانس مهرداد باقری، رئیس گروه زیبایی شناختی _ هنری شهرداری تهران به گروه تواشیح اهل‌البیت(ع) به سرپرستی هادی آرزم توصیه داد به همان اندازه کاری همراه خود محوریت قرآن کریم، همراه خود تمامی قیمت‌های گروه زیبایی شناختی _ هنری شهرداری تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنند.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر