فصل کتاب روحانیت چراغی که حرگز نمیمیرد دکتر کهگیلویه و بویراحمد


فصل کتاب

به گزارش ایکنا از کهگیلویه و بویراحمد، امیرعباس اسمند، مدیر باستان شناسی حفظ و نشر دفاع مقدس ارزشاهی کهگیلویه و بویراحمد امروز، ۱۵ اسفندماه در مجموعه خبرنگران، مکاشفه اسلام: روح کتاب، انقلاب شهران قناش، کتاب انقلاب چهاران قناش مقدس دار یاسوج با همایت انتشارات کتاب باستان شناسی و مشارکت ارزشاهی روحانیت کجا با مدیریت چاپ رسید.

وی آزود: کتاب ۹۶ صفحه ای کجاست با قلم حجت الاسلام علی مجاهد که در آن رشت تحریر درامده و درشمرگان ۵۰۰ پوست با وساطت انتشارات بنیاس حفظ آثار و نشر ارزشاهی دفاع مقدس. با یک بازار منتشر شده، ارائه آن بسیار ast است.

مدیر باستان شناسی و باستان شناسی حفظ و نشر ارزشاهی دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: روحانی شهرستان باشت همگام با سایر روحانیون کاشور توسط اداره انقلاب پردختند و درهشت سال دفاع مقدس نیزه نقش نقش ارتقاء می یابد. نقش نشیده پس غزا کتیبه ای که در آن پوسته زمتکش و همیشه، در صحنه، در پیروزی، کودتای اسلامی و هشت، دفاع مقدس، دفاعی سرسخت است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر