ففلان احسان و نیککاری لرستان تجلیل شادند + روبروبه گذرش، ایکنا از، لرستان، عصر امروز شهادم اسفندماه، آیان تجلیل از، آیان، عصا احسان و نیککاری با واسطه ورزشگاه آگری فرمان، امام خمینی (رحمت الله علیه) در حضور حجاج اسلام. و مسلمین، سید احمدرضا شاهرخی، نامدار شهیدان و دیدار سلیمنده حاج قاسم سلیمانی دانشگاه لرستان برگزیده شاد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر