فیلم | رزا میرزا اسماعیل العربی
فیلم مستند «خانه نور» جست و جوی روح معنوی حاکم بر اماکن برگزاری روضه اهل بیت علیهم السلام با سابقه است. این مستند بر جنبه های رمانتیک و معنوی مکان ها تمرکز دارد، نه فقط تاریخ ساختمان ها. در این خانه ها معمولا مردان سالخورده حسینی در خدمت شرکت می کنند و گفتگو با این چهره ها با یادآوری خاطرات و استفاده از عکس های آرشیوی همراه است. این مجموعه مستند به تهیه کنندگی و تهیه کنندگی محمد امین نوروزی که قسمت اول آن با عنوان رزا میرزا اسماعیل اربابی تهیه و تقدیم شما مخاطبان گرامی می شود.