فیلم | قدم اول
فیلم مستند «مرزهای مقاومت» با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و شش جنگ بزرگ بین این رژیم غاصب و کشورهای عربی همسایه فلسطین مانند مصر، لبنان، سوریه و اردن می پردازد. در هر قسمت از این مجموعه، یکی از این جنگ ها به تفصیل بیان شده و وقایع قبل، حین و پس از آن بررسی شده است.