فینال آمار بیماری های عروق کرونر در خزر


آمار کرونا در قزوین

طبق ادعا دانشکده علوم پزشکی کاسپین، طی ۲۴ ساعت قبلی، روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۰۱، بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، ۱۱ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در استان قزوین تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ نفر در بیمارستان‌های این استان بستری شدند.

همراه خود احتساب این انواع بستری، انواع کل مبتلایان بستری در بیمارستان های استان خزر به ۱۰۹ نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت ۳۳ فرد مبتلا ترخیص شدند.

انواع مبتلایان بدحال درمورد به تجهیزات تنفسی در ۲۴ ساعت قبلی به ۷ نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مورد نابودی همراه خود علائم تایید شده عروق کرونر گزارش شد. اجتناب کرده اند ابتدای شیوع کرونا تاکنون، مجموع جان باختگان در استان قزوین به ۲۸۸۱ نفر رسیده است.

طبق ادعا دانشکده علوم پزشکی خزر، ۹۶.۲۲ سهم اشخاص حقیقی بالای ۱۲ سال اولین دوز واکسن کرونا را اکتسابی کردند. ۸۹.۱۹ سهم اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بالای ۱۲ سال دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲.۰۲ سهم اجتناب کرده اند باند بالای ۱۲ سال نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کردند.

بر ایده این گزارش، ۱۶.۵۵ سهم اجتناب کرده اند باند ۵ به همان اندازه ۱۲ ساله اولین دوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶.۸۰ سهم اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ۵ به همان اندازه ۱۲ ساله دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم واکسن کرونا را اکتسابی کردند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر