لزوم تحمیل پیوند بین تشکل های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی


 یعقوب علی نزاری، ولی خراسان رضویبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند خراسان رضوی، یعقوبعلی نزاری استاندار خراسان رضوی عصر دیروز ۲۶ فروردین ماه در نشست صمیمی همراه خود نخبگان قرآنی، فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوتان استان خراسان رضوی کدام ممکن است به همت اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان برگزار شد. موقوفات. امور خیریه خراسان رضوی در تالار آفتاب. همراه خود تبریک میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) اظهار داشت: حضور در نخبگان قرآنی توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی {است تا} هر آنچه در توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن داریم در جهان قرآن انجام دهیم.

وی یکپارچه داد: در اتصال همراه خود گروه قرآنی اشکال اینجا است کدام ممکن است بین تشکل های از ما قرآنی همراه خود تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی ارتباط موجود است، به همین دلیل باید این ارتباط برقرار شود.

نزاری افزود: در همه زمینه ها همینطور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز معتقدیم کدام ممکن است کار بی نظیر همراه خود افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت افراد در همه زمینه ها کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در حضور در نیازها {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان مثمر ثمر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند هم همین است. : کدام ممکن است در همه بخشها موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش قرآنی نیز صادق است .

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: {در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند این اداره یعنی تشکل های از ما همراه خود تجهیزات های دولتی، آمادگی داریم به هر نحوی کار شخصی را انجام دهیم به همان اندازه به نتیجه برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن ارتباط مستمر برای حل مشکلات هستیم. {در این} قلمرو.”

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر