مارین لوپن اجتناب کرده اند ممنوعیت حجاب در فرانسه خارج شد


منصفانه هفته مانده به در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دستیاران نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فاش کردند کدام ممکن است ممنوعیت حجاب در اماکن نهایی تولید دیگری بخشی اجتناب کرده اند وعده های انتخاباتی او نیست.

افسران حزب راست‌گرای کاندیدای ریاست‌جمهوری فرانسه گفتند کدام ممکن است او اختصاص داده شده شده است کدام ممکن است حجاب را در ملاء عام ممنوع تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تولید دیگری میل بی نظیر او نیست.

موضع لوپن تنها منصفانه هفته مانده به در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تنظیم کرد. او {در این} در اطراف اجتناب کرده اند انتخابات رقیب امانوئل مکرون، رئیس جمهور حال فرانسه است.

شنبه قبلی لوپن ادعا کرد کدام ممکن است حجاب موضوعی پیچیده است، اما به عنوان جایگزین تاکید کرد کدام ممکن است نظرش {در این} مورد تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایحه بحث برانگیز ممنوعیت حجاب در مجلس سراسری مطرح ممکن است.

سخنگوی لوپن {در این} زمینه امتحان شده کرد به همان اندازه حدی مخالفت هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزد این حزب همراه خود حجاب اسلامی را تعدیل تدریجی.

وی روز یکشنبه تصریح کرد: در صورت انواع لوپن، پارلمان باید به این موضوع معامله با تدریجی.

وی افزود: «پارلمان فرانسه» در جاری بازرسی موضوع ممنوعیت حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر راهکارهای ممکن برای مقابله همراه خود این موضوع {است تا} مثلاً پیرزنی ۷۰ ساله ای کدام ممکن است سال هاست محجبه بوده، تحمل تأثیر قرار نگیرد. همراه خود این کار.»

وی اظهار داشت کدام ممکن است این دسته اجتناب کرده اند خانمها مسلمان هدف تحریم نیستند، اما علاوه بر این هدف نبرد همراه خود افراط گرایان اسلامی هستند.

تنظیم موضع لوپن پس اجتناب کرده اند آن {اتفاق افتاد} کدام ممکن است مکرون اجتناب کرده اند موضع لوپن برای انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند او استفاده کرد. مکرون در ادعا‌ای اظهار داشت: «اصرار لوپن بر ممنوعیت حجاب اسلامی در انظار نهایی آرم می‌دهد کدام ممکن است پوشش‌های حزب او هیچ تفاوتی همراه خود پوشش‌های جبهه سراسری راست افراطی ندارد». این حزب قبلاً توسط پدر لوپن ایجاد شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در فرانسه {به دلیل} مواضع افراطی اش مورد انتقاد قرار می گرفت.

هیچ کشوری در دنیا {وجود ندارد} کدام ممکن است حجاب را در اماکن نهایی ممنوع تدریجی. “خواه یا نه می خواهید اولین کشوری باشید کدام ممکن است این کار را انجام می دهد؟”

مکرون اهمیت رای مسلمانان در فرانسه را درک می تدریجی. مسلمانان این ملت حدود ۵ میلیون نفر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ سهم گروه این ملت را نمایند.

بر مقدمه نظرسنجی IFOP، ۶۹ سهم اجتناب کرده اند رای دهندگان مسلمان در در اطراف اول رای گیری به نامزد چپ غیر متعارف ژان لوک ملانشون رای دادند. به نظر می رسد مانند است مکرون در جستجوی حمایت مسلمانان برای تضمین پیروزی شخصی در در اطراف دوم است.

اگرچه مکرون اهمیت آرای مسلمانان را تصدیق می تدریجی، اما مقامات او سال قبلی قانونی بحث برانگیز را برای نبرد همراه خود جدایی طلبی تصویب کرد. قانونی کدام ممکن است متنوع آن را تجویز مسلمانان می دانند.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر