مراسم قرائت ویژه کارمندان شهرداری تهران برگزار شد


مهمانی خواندن جزئیبه گزارش ایکنا ؛ قاسم الملکی، سرپرست امور قرآنی قلمرو ۱۳ ذکر شد: معاونت شرکت ها شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست قلمرو ۱۳ همراه خود همکاری شورای قرآنی قلمرو ۱۳ همراه خود هدف تعمیق دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی. خوب ارزش های قرآنی در عین جاری همزمان همراه خود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام برای اولین بار مراسم جزء خوانی قرآن کریم همراه خود حضور اولیای زحمتکش این گران برگزار شد. قلمرو در پارک سیمرغ در جوار قبور شهدای گمنام.

{در این} مراسم در حین تلاوت جزء پانزدهم قرآن کریم نکاتی پیرامون معانی ۲ سوره اسراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهف حاضر شد کدام ممکن است مورد استقبال مهمانان این این سیستم قرار گرفت.

این این سیستم برای اولین بار ویژه کارمندان شهرداری تهران به صورت خامه خوانی جاز اجرا شد.

اجباری به اشاره کردن است شورای قرآنی قلمرو ۱۳ در کل سال در رویداد های مختلف مذهبی این سیستم های قرآنی را همراه خود حضور اقشار مختلف مردمان برگزار می تنبل.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر