مردمان ایران در ۱۳ فروردین همراه خود حضور آگاهانه نظام سیاسی اسلامی را اساس گذاری کردند


شورای نگهبان

به گزارش ایکنا ؛ محتوای متنی ادعا شورای نگهبان به رویداد ۱۳ فروردین روز جمهوری اسلامی به رئوس مطالب زیر است:

شناسایی خدا

دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، روز جمهوری اسلامی ایران، بی شک یکی اجتناب کرده اند آینده سازترین روزهای ایران اسلامی بود، از انقلاب اسلامی کدام ممکن است همراه خود رهنمودهای امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت های مردم در ۲۲ بهمن ماه به پیروزی رسید. ۱۹۷۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم ظالم نوک کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز خاص شد.

مردمان ایران در ۱۲ فروردین همراه خود مشارکت آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهدانه در همه پرسی، نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای اداره ملت برگزیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سیاسی ایران را بر مقدمه دین مبین اسلام استقرار دادند.

بر این مقدمه، نظام جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است حاصل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای امام خمینی (ره)، امتحان شده های مردم، ثمره خون گرانقدر شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت های پیامبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامان معصوم است. . ایجاد مردمان سالاری دینی در این کره خاکی اخیر آرم می دهد کدام ممکن است اسلام درست ترین دینی است کدام ممکن است ممکن است سعادت دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی بشریت سرگشته امروزی را تضمین تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه اجتناب کرده اند ساختمان نظامی الهی در ایران اسلامی، ملت عظیم ایران همراه خود پیروی اجتناب کرده اند منویات حضرت امام خامنه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه دهنده راه شهدای گلگون کفن در گام دوم انقلاب اسلامی قرار دارند. . این محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان همراه خود مانترا همگانی غرور آفرین مسیر پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت را یکپارچه خواهند داد.

شورای نگهبان شناخته شده به عنوان خوب پاسدار مسئولیت شناس کدام ممکن است مسئولیت پاسداری اجتناب کرده اند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، امروز عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران را به رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نماید. شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم شریف ایران اسلامی.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر