مسابقات آزمون زندگی با سوره های قرآن برگزار میچود


مسابقات زنجی در سوره قرآنبه گذرش ایکنا، آزمون نهمین، دوره مسابقات زندهگی، با سوره های، قرآن کریم، حفظ با مورت و مفاهیم سوره مبارکه فجر ویجه دانشگاهیان دانشگاه قم و خانواده های ایشان از سویی گروح، اثربخشی یادگیری قرآن و تجمیع قرآن و تجمیع قرآن دانشگاه قم برگزیده میچود.

آزمون کجاست، در بخشهای، کتابهای من چارگزینایی با عکس آنلاین، و کار من با تصاویر فیلم صخرانی بربا میچود. محدودیت زمانی برای ارسال فیلم صخرانی به صورت فایل صوتی مبدا فایل صوتی استادیوم صبحی می باشد که محل شدت و امکان ارسال فایل صوتی Qurani_UnivQom می باشد.

آزمون کتابی،نیز فردا، دوشنبه، ۱۶، اسفندماه، باربا میچود و امکان انتخاب محل مسابقه.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر