مسابقه «سی روز، سی درس» برگزار تبدیل می شود


به گزارش ایکنا ؛ همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان، مسابقه باکلاس «رمضان همراه خود قرآن، سی روز، سی درس» به همت وسط ورزش های دینی شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری ستاد فرماندهی کل قوا برگزار تبدیل می شود. تفسیر قرآن کریم. در وب های دیجیتال سازمانی

این مسابقه همه روزه در {هر روز} اجتناب کرده اند ماه مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مسابقه ای مختصر اجتناب کرده اند همین تأمین برگزار تبدیل می شود.

کنجکاوی مندان به نمایندگی {در این} مسابقه می توانند روزانه به موقعیت یابی http://neweforms.tehran.ir/ramezan1401 مراجعه کنند. علاوه بر این می توانید همراه خود شماره گیری *۱۳۷*۳۳۳# {در این} مسابقه نمایندگی کنید.

به برندگان این مسابقه روزانه ۵۰۰ هزار تومان جایزه بازدید به مشهد مقدس به قید قرعه تعلق خواهد گرفت.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر