مهلت کشتی آثار به هفتمین کنفرانس سراسری ادبیات «شاه سلطه» تمدید شد.


مهلت ارسال آثار به هفتمین کنگره ملی ادبیات تمدید شد

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خوزستان، علی بازگیر، رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد شهرستان اندیمشک اجتناب کرده اند تمدید مهلت کشتی آثار به هفتمین کنفرانس سراسری ادبی «شاه ملکوت» به همان اندازه ۱۰ اردیبهشت ماه خبر داد.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای کشتی تأثیر به کنفرانس سراسری ادبی “شاه ملکوت” آثار مهمی به دبیرخانه کل کشتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا به تقاضا برخی اجتناب کرده اند شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان در سرتاسر ملت، فینال مهلت کشتی آثار توسعه کشف شد.

بازگیر ذکر شد: کنفرانس سراسری ادبی «پادشاه ملکوت» همراه خود هدف بازشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آموزه های حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی همراه خود شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان ماندگاری در ۲ بخش شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان همراه خود حضور در خردادماه امسال برگزار تبدیل می شود. موضوع ادبیات پایداری بدون هیچ هزینه ای.

رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان اندیمشک تصریح کرد: اجتناب کرده اند شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان خواهشمند است آثار شخصی را کمتر از به همان اندازه ۱۲ اردیبهشت به نامه الکترونیکی [email protected] کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای کسب دانش تا حد زیادی همراه خود شماره ۰۹۳۷۷۴۴۴۱۴۲ تصمیم حاصل فرمایند.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر