مونتاژ مسکن برای اقشار محروم همراه خود کمترین قیمت قابل دستیابی


ساخت مسکن برای اقشار محروم با کمترین قیمت ممکنبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند یزد، آیت الله محمدرضا نصیری، مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه یزد، همین الان ۱۸ فروردین ماه در دیدار همراه خود مدیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نمایندگی سهامی مسکن اسلام انقلاب وی همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند برکات انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) بود کدام ممکن است به مونتاژ مسکن برای مستضعفان کنجکاوی مند بودند، اظهار داشت: نمایندگی مسکن یکی اجتناب کرده اند نهادهایی است کدام ممکن است به فرمان امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراهی ایشان ایجاد شد. . ابتکاراتی برای کاهش درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن اشخاص حقیقی محروم.

وی اظهار داشت: مسکن معضل متعدد اجتناب کرده اند افراد به طور قابل توجهی اقشار محروم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مسکن مسئولیت این سیستم ریزی قابل توجه مسکن برای این قشر را دارد.

النصیری همراه خود خاص اینکه نرخ اشتغال در مسکن بالاست، تاکید کرد: سازندگان برج ها برای خرید و فروش همراه خود نمایندگی های غول پیکر قرارداد می بندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند نقش ها نیمه وقت در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اجتناب کرده اند این اشتغال زایی محروم هستند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: باید اجتناب کرده اند اتحادیه های مختلف در مونتاژ مسکن استفاده شود به همان اندازه کار آنها رشد بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه اشتغال برای او یا او تحمیل شود. بنگاه مسکن باید در ماموریت های شخصی اجتناب کرده اند اتحادیه های سرزنده {در این} نقش ها کمک بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سراغ نمایندگی های بزرگی کدام ممکن است بیشتر اوقات نیروهای شخصی را اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند استان تامین می کنند، نرود.

النصیری علاوه بر این اجتناب کرده اند نمایندگی مسکن تقاضا کرد: نمایندگی مسکن در حین کسب درآمد باید به روش های مختلف حرکت تنبل به همان اندازه مسکن برای اقشار محروم همراه خود کمترین قیمت قابل دستیابی ساخته شود.

وی علاوه بر این بر لزوم دقیق سازی آمار مسکن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند تجهیزات هایی کدام ممکن است آمار ویژه ای در زمینه اشتغال حاضر می کنند دقیق نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید بر مقدمه پروانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز آمار حاضر شود.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر