نامزدهای بخش‌های فنی چهاردهمین جشن عظیم منتقدان سینما تصمیم گیری شد


به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی چهاردهمین فاصله جشن عظیم منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان سینمایی ایران، بر مقدمه مخلوط‌بندی آرای اعضای آکادمی چهاردهمین فاصله جشن عظیم منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان سینمایی ایران نامزدهای این رقبا در بخش‌های فنی ادعا شد.

اسامی نامزدها در بخش‌های فنی به رئوس مطالب زیر است:

بهتر از موسیقی محتوای متنی:

بامداد افشار (منافذ و پوست)

حامد تدریجی (بی همه عامل)

مسعود سخاوت دوست (شنای پروانه)

حسین علیزاده (آتابای)

علیرضا افکاری (تی تی)

بهتر از فیلمبرداری:

هومن بهمنش (خورشید)

مرتضی نجفی (تومان)

سامان لطفیان (آتابای)

علی آبپاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوریا پیشوایی (منافذ و پوست)

مسعود سلامی (سه کام حبس)

بهتر از تدوین:

میثم مولایی (روز صفر)

عماد خدابخش (بی همه عامل)

اسماعیل علیزاده (شنای پروانه)

مهدی سعدی (تومان)

محمد نجاریان (منافذ و پوست)

بهتر از صدای فیلم:

زالاوا (صدابردار: رشید دانشمند، صداگذار: امیرحسین قاسمی)

تومان (صدابردار: رشید دانشمند، صداگذار: امین شریفی)

بی همه عامل (صدابردار: امین میرشکاری، صداگذار: علیرضا علویان)

منافذ و پوست (صدابردار: امیر شاهوردی، صداگذار: علیرضا علویان)

آتابای (صدابردار: کامران کیان‌ارثی، صداگذار: علیرضا علویان)

بهتر از دستاورد فنی:

محسن روزبهانی (جلوه‌های ویژه میدانی روز صفر)

پوریا اخوان (طراحی صحنه منافذ و پوست)، رسول علیزاده (طراحی لباس منافذ و پوست)

مارال جیرانی (طراحی لباس تومان)، مرتضی فربد (طراحی صحنه تومان)

جواد مطوری (جلوه‌های ویژه بصری آبادان یازده ۶۰)

شهرام خلج (چهره‌پردازی درخت گردو)

برگزیدگان چهاردهمین فاصله جشن عظیم منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان سینمایی ایران به دبیری جعفر گودرزی سریع راه اندازی شد می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدهای بخش‌های تولید دیگری نیز متعاقبا ادعا خواهد بود.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر