نشانگر هوای تهران مضر است/ اجتناب کرده اند خانه سطح نروید


شاخص هم اکنون هوای تهران خطرناک است/ از خانه بیرون نروید

به گزارش ایکنا ؛ بر مقدمه ادعا نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران، هوانوردی تهران در جاری حاضر همراه خود ۴۹۰ آلاینده، ریزگردهای کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون در هوای تهران فوق العاده مفید در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

بر این مقدمه اجتناب کرده اند مردمان تهران درخواست شده است شد اجتناب کرده اند ورزش های خارج اجتناب کرده اند منزل خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منزل خارج نشوند.

به آموزش داده شده است کارشناس هواشناسی، چشمه های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در عراق، شمال عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ورود این جریان ها به ملت شده است.

شاخص هم اکنون هوای تهران خطرناک است/ از خانه بیرون نروید

شاخص هم اکنون هوای تهران خطرناک است/ از خانه بیرون نروید

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر