نظرات ناب سیاسی صدمات جبران ناپذیری به بدنه فرهنگی وارد می کند


بازدید ابراهیم عزیزی از کتابخانه ملی و مرکز اسناد استان فارسبه گزارش خبرگزاری (ایکنا) از فارس، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرکان در شورای اسلامی امروز ۲۱ شهر شریفیر در حاشیه بازدید از کتابخانه ملی و مرکز اسناد استانداری فارس. و ملاقات با کارگردان از این مرکز وی با اشاره به توانمندی های مناسب این مرکز گفت: دلایل سیاسی غیرقابل جبران آسیب به بدنه فرهنگی می شود زیرا این دیدگاه ها ناقص و ناکارآمد است.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی تصریح کرد: بر خلاف نظر سیاسی، یک چشم انداز توسعه یافته وجود دارد که با شعار و حرف نمی توان به آن دست یافت، بلکه باید آنقدر جذاب باشد که همه را به سمت خود جذب کند. سمت.

وی با بیان اینکه کتابخانه و مرکز اسناد ملی می تواند خاستگاه جنوب کشور باشد، تصریح کرد: انجام کار بزرگ با همفکری مردم در مرکز اسناد و کتابخانه ملی باعث نگاه کشور به این مجموعه می شود.

عزیزی ادامه داد: اسنادی که در این مکان نگهداری می شود می تواند راهنمای آینده باشد چرا که در قالب آنها می توان مسیر درست را از مسیر باطل تشخیص داد.

نماینده مردم شیراز و زرکان در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این مرکز نباید تنها مرکز بایگانی اسناد باشد، اضافه کرد: مرکز اسناد باید فضایی را فراهم کند که فرهنگ عمیق ما با مزیت های آن شناخته شود و این امر مرکز رشد و توسعه فرهنگی استان فارس است.

وی در پایان تاکید کرد: کتابخانه ملی و مرکز اسناد استان فارس به کادری شایسته، مطالعه و عمیق و بدون کینه سیاسی نیاز دارد. افرادی که بدون دیدگاه های سیاسی کثیف و ناقص می توانند در این مکان به دستاوردهای بزرگ برسند.

انتهای پیام