نماد صوتی بهر کرم


کامل / صوتی |  برای ورود به خانه چه کردید؟

روزی هنگام غروب به حرم رفتم و در مسجد کسی نبود، در حجر اسماعیل پشت به ناودان طلا کردم و بدون معطلی نماز خواندم. نصیحت شیخ علی به دلم نچسبید، من به وظایفم عمل کردم، آنچه او گفت گفتم. برای من درست نشد و فرصتی نبود، باید در ازدحام مواظب بودم که به سمت راست نگاه کنم یا به کدام سمت نگاه کنم.

غزل الخواجه این را با علاقه و توجه خواند:

ما در جستجوی عظمت و قدرت به اینجا آمدیم

عزت رفت ابر ضلالت که به بارگاه عمل سیاه رسیدیم

لنگر امید کجاست ای کشتی موفقیت که در این دریای گناه غوطه ور در گناه آمدیم؟

او در این زمینه التماس کرد و در حالی که می خواستیم با او دست بدهیم، خواستم که ایران را مستقل ببینم و انشالله جواب می دهد و خودم هم در این زمینه هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم. دو بیت از یک عراقی هم خواندم:

رفتم کعبه را طواف کردم، نگذاشتند بیرون بروم، چه کار کردم که وارد خانه شدم؟

بر زمین سجده کردم و فریاد از زمین آمد که با من همخوابی کردی سجده خواهی کرد.

سعدی می گوید:

بهانه ای برای خطای سرویس آوردم که نباید اطاعت کنم

نمازگزاران از گناهان توبه کنند و عارفان استغفار کنند

منبع: کتاب سفرهای مکه، مهدیجیلی هدایت (مخبر السلطنه). سید محمد دبیر سیاقی را امتحان کنید

انتهای پیام