نماد صوتی دو شرط برای بهشت


آیت الله العظمی آیت الله جواد آملی با الگوبرداری از کشورمان در یکی از سخنان خود دو شرط برای بهشتی شدن را ذکر کردند و فرمودند: تعالی دو شرط دارد: رزق کار خیر، کار نیک انسان. …