نماهنگ | آغار امروز کوتاهی کردیم واردا مشکل خوهیم دشت
رهبر انقلاب فرمند: «وظیفه دنیا این است که دکان های میدان را چنان که هست به نغمه های غنایی وصل کند. در وهله اول، قدرت نمکردند، مانند چینین چیزی، در تواند و کاشور، توافقی است که دو طرف سودمند است، اما یک توافق افطاد. به نظر فروش اورانیوم قانع سازی ۲۰ د رصد با توجه به شرایط و شرایط متاداشند برخی از مسئولین پشیمان نیستند. مقدار shoaling چقدر است؟ [اورانیوم] ۲۰ دورساد، آمریکا و روسیه، و همراه با آن، فرانسیس- کاهلان آن روزا صاحبچ مشید-نادریم; خودمان ۲۰ دراساد را درست کردیم.»

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر