نماهنگ | سرود دیروسه; امروز داغ
دامنه آثار برتر فرخوان تولید مشترک و انتشار محتوای مرکز استعاره ملی فازیه و وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سمایی جمهوری اسلامی ایران و یاه سالروز پیروزی کودتای اسلامی در ایران. ، تحت عنوان «سرود دروز; سخن امروز” فراگیر است. این اثر نقش دستیار استعاره صدا و سیمای خراسان رضوی است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر