نمایشگاه کتاب رمضانی در مساجد آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانبول


این نمایشگاه کتاب هر ساله در ماه مبارک رمضان در استانبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان تعداد زیادی نویسنده است کدام ممکن است آثار نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان سوپراستار در زمینه های مختلف اجتناب کرده اند جمله ادبیات، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اسلامی را به حاضر می گذارند.

این نمایشگاه ۱۸ روزه کتاب کدام ممکن است توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه افتتاح شد، همراه خود هدف آسانسور دوست داشتن کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی هم حمل ناشران، نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانندگان برگزار تبدیل می شود.

نمایشگاه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت کدام ممکن است سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله آن توسط بنیاد دین ترکیه افتتاح شد، در سه وضعیت مختلف، ۲ نمایشگاه در استانبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در آنکارا تحریک کردن به کار کرده است. این نمایشگاه اجتناب کرده اند ۹ به همان اندازه ۲۷ آوریل در حیاط مسجد احمد حمدی آکسکی آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین حیاط مسجد شملیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد فاتح استانبول برگزار تبدیل می شود.

این نمایشگاه در سال های ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۱ {به دلیل} شیوع بیماری های همه گیر به حالت افتادگی درآمد.

همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نویسنده، فضایی به وسعت حدود ۲۵۰۰ متر مربع به محل برگزاری ورزش‌های باکلاس مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضا تغییر می‌شود.

نمایشگاه امسال برای اولین بار فضای ویژه ای را به نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشران خارجی زبان اختصاص داده است.

اردوغان در مراسم افتتاحیه مسجد شاملیکا در استانبول ذکر شد: خوشحالم کدام ممکن است نمایشگاه هایمان را کدام ممکن است به مدت ۲ سال {به دلیل} عالی بیماری همه گیر تعطیل شده بود، اجتناب کرده اند اوج بگیرم.

وی افزود: تمدن ما همراه خود آیه اقرا بسم الله آغاز شد، باکلاس داریم کدام ممکن است قرآن را بعدی اجتناب کرده اند هر چیزی قرار می دهیم.

اردوغان ذکر شد: کتاب مطالعه عالی شهود خالص برای هر مسلمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی این را ملایم می تدریجی. هیچ عامل خالص تر اجتناب کرده اند که نخواهد شد کدام ممکن است اعضای چنین تمدنی عاشق کتاب باشند.

وی افزود: در گذشته تاریخی ما نامه هایی مربوط به ابن سینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام غزالی موجود است کدام ممکن است در ۵۰-۶۰ سال عمر شخصی حدود ۵۰۰ تأثیر نوشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک آن جای خالی اجتناب کرده اند لطف نیست.

او ذکر شد: در لحظه قلم قویتر اجتناب کرده اند شمشیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد دهنده اهمیتی است کدام ممکن است نیاکان ما برای مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن قائل بودند.

اولین نمایشگاه کتاب رمضانی در سال ۱۹۸۳ در آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بعد در آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانبول برگزار شد. هدف اجتناب کرده اند برپایی این نمایشگاه گردهمایی ناشران، نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانان در صحن مسجد در ماه مبارک رمضان بود. هدف تولید دیگری الهام بخش به کتاب دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل رفتار بررسی در محله بود.

در حالی کدام ممکن است نمایشگاه های کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت معمولا اجتناب کرده اند اولین روز ماه مبارک رمضان تحریک کردن تبدیل می شود، در سال های جدیدترین به تقاضا انتشارات اجتناب کرده اند اواسط ماه مبارک رمضان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعت شب قدر یکپارچه دارد.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر