نماینده: حقوق قیم شرکت ۴۰ میلیون تومان بوده است


یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش حقوق ها، گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت های صنعتی، حقوق قیم این شرکت ۴۰ میلیون تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، مجتبی رزاخا در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه های ثبت حقوق و مزایا و بکنا، گفت: سامانه بکنا برای ورود حقوق کارکنان دولت طراحی شده بود، اما در چند ماه گذشته این سیستم به دلیل تصمیمات اشتباه مختل شده است.

وی افزود: با مدیرعامل یکی از شرکت های صنعتی گفت وگویی داشتم که گفت به دلیل مغایرت میزان افزایش حقوق، برخی حقوق ها به قدری افزایش یافت که حقوق نگهبان شرکت ۴۰ میلیون تومان شد. اگر تصمیماتی در مورد جزیره گرفته شد، چرا سامانه پاکنا طراحی شد؟

وی افزود: چه تصمیمی برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی گرفته می شود اما ناگهان حقوق نگهبان به ۴۰ میلیون تومان می رسد. این وضعیت منجر به مهاجرت اعضای هیات علمی می شود. چه کسی مسئول تناقضات است؟ چرا عملیات جزیره؟

رزاخا از عملکرد وزارتخانه ها در عدم ثبت حقوق کارکنان خود انتقاد کرد و گفت: «اگر قرار است آقای لطفی رئیس سازمان امور استخدامی بیاید اینجا و به سادگی بگوید و بگوید هیچ اتفاقی از آنها نیفتاده است. غیرقابل قبول است، کافی نیست.» آنها باید پاسخگوی کارهایی باشند که در دولت فعلی انجام داده اند، نه اینکه فقط بگویند در گذشته کاری انجام نشده است.