نمایندگان نباید در عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب مدیران دخالت کنند


امام جمعه ارومیه سیدمهدی قریشی استبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند آذربایجان غربی، حجت الاسلام سید مهدی قریشی، مشاور ولی فقیه در آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه ارومیه در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه همراه خود ردیابی به بیانات مهم مقام معظم مدیریت ذکر شد: رئیس. در دیدار همراه خود مسئولین حکومتی: مسئولین اجتناب کرده اند تکبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منکرات کدام ممکن است آفت بزرگی در اداره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث دردسر تبدیل می شود دوری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هوشیاری حرکت کنند.

وی افزود: غرور باعث عقب کشیدن‌گرایی تا حد زیادی در شخص می‌شود، به همین دلیل مدیران گروه باید مراقب این ۲ صفت لجباز باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا پیشه کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه ارومیه یکپارچه داد: کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند دسترسی ورطه تضاد مزیت، بی نظیر است کدام ممکن است باید بیش اجتناب کرده اند پیش در بین مدیران مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی ذکر شد: رئوس مطالب، تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت در جایگاه مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه امری است کدام ممکن است مسئولان باید به آن تمرکز کنند چرا کدام ممکن است دخالت نیروها در سایر امور ممکن است به انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان سایر بخش ها آسیب وارد تدریجی.

حجت الاسلام قریشی تاکید کرد: مشارکت نمایندگان در عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب ها مذموم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید چنین موضوعی {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال قوا در همه سطوح باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی دانستن درباره مزیت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان {در این} ماه تصریح کرد: تأمل در قرآن همراه خود روزه می‌تواند باعث سلامت روح شود، به همین دلیل معرفت به قرآن مهم‌تر اجتناب کرده اند اینهاست. زمان ها.

مشاور ولی فقیه آذربایجان غربی تصریح کرد: برگزاری مراسم گلریزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به آزادی زندانیان نیازمند {در این} ماه اقدامی ترجیحی است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود استقبال بیشتری مواجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد آزادی نیازمندان اجتناب کرده اند زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور آغوش خانوار باشیم. ”

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر