نمایندگی های اطلاعات بنیان عملکرد فعالی در تعمیر نیازهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی ملت دارند


ساردین انکساری

به گزارش ایکنا ؛ به نقل اجتناب کرده اند اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشکر علی رضا تانکسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسمی همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در ستاد فرماندهی نیروی دریایی نظامی برگزار شد. پاسداران همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند زحمات همه رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان دریایی سپاه پاسداران کدام ممکن است سال قبلی در باور مانترا سال ۱۴۰۰ جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی امتحان شده موفقی کردند: رئوس مطالب مانترا سال اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب اسلامی برای ما اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} موظفیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موظفیم همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد شخصی را مضاعف کنیم.» سال ۱۴۰۱.

وی افزود: اطلاعات پژوهان جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی کشورمان همراه خود اشاره گرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های رئیس معظم انقلاب اسلامی خرس عنوان نمایندگی های اطلاعات بنیان توانستند متنوع اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی ملت را در بخش های مختلف رفع کنند. برخی اجتناب کرده اند آنها در نتیجه خنثی شدن تحریم ها شد.»

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرحله کیفی متنوع اجتناب کرده اند دستاوردهای نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان خانه را کدام ممکن است همگی اجتناب کرده اند عملیات‌های انقلاب اسلامی است، سازنده تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: می‌توانیم عملکرد شخصی را در ارتقای مرحله کیفی ایفا کنیم. مرحله آمادگی رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توان رزمی همراه خود حمایت اجتناب کرده اند این نمایندگی های فعلی بر اطلاعات.» اجتناب کرده اند توانمندی های آنان استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در باور مانترا همگانی گام موثری بردارند.

تنگسیری همراه خود ردیابی به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد روزافزون تولیدات ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه از دستگاه پدافند عملیاتی ذکر شد: امروزه تمامی از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوات می خواست نیروهای مسلح در موجود در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آنها همراه خود همکاری اطلاعات بنیان اجرایی شده است. بین نمایندگی ها: همراه خود اصل فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای این تعاملات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملات افزایش خواهد یافت.

وی همراه خود یادآوری ایام مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن ماه مبارک رمضان ذکر شد: رمضان ماه اعیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد الهی است. ماه توبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی است. ماه تلاوت قرآن، دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت اجتناب کرده اند همه انواع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفیق حضورش را {در این} ماه شکر می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال توفیق را خواستاریم. اجتناب کرده اند ادب، معرفت دینی، بندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا قبول طاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر