نمایندگی ۴۵۰۰۰ داده ها آموز در مسابقات محافظت قرآن کریم


حجت الله مومنی معاون آموزش و پرورش لرستانبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند لرستان، رضا عزتی رئیس اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان در مراسم اختتامیه مرحله جهان ای مسابقات قرآن کریم، عترت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین فاصله مسابقات قرآن فرهنگیان لرستانی کدام ممکن است برگزار تبدیل می شود. ۵ شنبه ۲۶ فروردین ماه در سالن کنفرانس های دانشکده فرهنگیان لرستان همراه خود بستگی به قرآن تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل شناخته شده به عنوان عنوانی برای همه عامل، ذکر شد: قرآن مظهر مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشعل هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختن به قرآن در سنین کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی باعث نهادینه شدن فضایل مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مشکلات گروه تبدیل می شود. اسلام را منحل می تدریجی.

وی افزود: موقعیت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان در افزایش سنت قرآنی فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه شاهد حضور قرآن آموزان قرآن کریم هستیم جای بسی خوشحالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندازه تولید دیگری نیز کارآمد است. اجتناب کرده اند مسکن.” محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روحیه قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی موجب پیشبرد نیازها آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت تبدیل می شود.

حجت الله مومنی معاون پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بوریستان همراه خود تشکر اجتناب کرده اند برگزارکنندگان مسابقات قرآنی در سال تحصیلی جاری به طور قابل توجهی قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامه نماز، داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیدگان این مسابقات ذکر شد: بانشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانشاط است. افزایش سنت قرآنی

وی شکسته نشده داد: بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ هزار داده ها آموز {در این} مسابقات نمایندگی کردند کدام ممکن است ۵۰۰۰ نفر در نیمه زیبایی شناختی نمایندگی کردند کدام ممکن است ۷۴ داده ها آموز اجتناب کرده اند بین آنها انواع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ زیبایی شناختی به مسابقات کشوری راه یافتند.

مومنی افزود: مسابقات آموزشی، قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز در ایام کرونا تعطیل نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد جذاب برگزار شد.

در نهایت این مراسم اجتناب کرده اند برگزیدگان مسابقات قرآن کریم، عطرافشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعیه در مرحله استان همراه خود اهدای لوح تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایزی تقدیر شد.

شایان اشاره کردن است این مراسم یادواره ۶۵۴۴ شهید خطه لرستان بود.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر