هدف‌گذاری تحمیل ۱۷ هزار حرفه توسط کمیته کمک لرستان


فرهاد زیویار، استاندار لرستانبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند لرستان، فرهاد زیویار، شامگاه شنبه، دهم اردیبهشت در محیط بازدید اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی ساختار اشتغال‌زایی کمیته کمک امام خمینی(ره) لرستان در ترکیبی خبرنگاران، اظهار کرد: درست در این لحظه اجتناب کرده اند سه واحد تولیدی بازدید به حرکت به اینجا رسید، این سه واحد توسط مددجویان کمیته ‌کمک راه‌اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد چرخه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال شده است.

وی افزود: کمیته کمک نهادی است که پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله موالید مبارک انقلاب بود که اکنون به ثمر نشسته است.

زیویار همراه خود دقیق اینکه کمیته کمک امام خمینی(ره) ضمن صنوبر مستمری به مددجویان خرس‌محافظت، جستجو در توانمندسازی اشخاص حقیقی است، شکسته نشده داد: امروزه کمیته کمک همراه خود توانمند کردن مددجویان جستجو در ورود اشخاص حقیقی خرس محافظت به چرخه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال است.

استاندار لرستان همراه خود تأکید بر اینکه در برخی مدل ها، مددجویان همراه خود راه‌اندازی واحد تولیدی زمینه اشتغال را برای تولید دیگری اشخاص حقیقی فراهم کرده‌اند، انجام کمیته‌ کمک لرستان را در زمینه اشتغال‌زایی را جذاب خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سال قبلی این نهاد توانست شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ حرفه را برای مددجویان تحمیل نماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قابلیت حال پیش بینی می‌رود امسال بیش اجتناب کرده اند قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۷ هزار حرفه را برای اشخاص حقیقی خرس محافظت فراهم تنبل.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر