هر مسجدی تصمیم قرآنی دارد. مسجد امام حسنمحفل انس همراه خود قرآن کریم مؤسسه المسائل، شامگاه یکشنبه ۲۶ فروردین ماه مصادف همراه خود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد امام حسن علیه السلام برگزار شد. واقع در محله بریانک. این محفل انس همراه خود قرآن همراه خود حضور مهدی عادلیه قاری ممتاز در سراسر جهان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط اینترنت همراه خود قاری مصری عبدالناصر حرک برگزار شد.

۱۳۰۱/۰۱/۲۹ – حمیدرضا مهربان

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر