هر مسجدی تصمیم قرآنی دارد. مسجد امام خمینی


رئیس معظم انقلاب در گفتگو همراه خود قرآن بر ورود بچه ها به جهان های قرآنی تاکید کردند. هر مسجدی باید تصمیم قرآنی داشته باشد. در راستای فرامین رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم سالانه مصلی امام خمینی (ره) در گرمترین شخصی، مراسم ختم قرآن کریم به رویداد حلول ماه پربرکت برگزار شد. ماه مبارک رمضان همراه خود حضور اقشار مختلف افراد {هر روز} نماز ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر {در این} مسجد برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ماه مبارک رمضان برگزار تبدیل می شود.

۱۴۰۱/۰۱/۱۸ – مصطفی قربان موحد

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر