همدردی تحت سلطه بر ماه رمضان براساس تعالیم قرآنی است


در نشست تخصصی کمیته بین‌‌الملل نمایشگاه قرآن مطرح شد:

همدردی و معنویت ماه رمضان براساس تعالیم قرآنی است

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست تخصصی کمیته بین‌‌الملل بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن همراه خود موضوع «مبانی تربیت در پرتو قرآن» سه شنبه ساعت شب ۶ اردیبهشت‌ماه، همراه خود حضور سیدحسن موسوی؛ پژوهشگر قرآن، هنا سعاده؛ درک دانشکده الجزایر، عظمی رزین؛ استادیار زبان فارسی دانشکده پنجاب پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلامعلی افروز؛ درک روانشناسی دانشکده تهران برگزار شد.

هنا سعاده، درک دانشکده اجتناب کرده اند الجزایر {در این} نشست به اهمیت قرآن در ماه رمضان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت که {در این} ماه باید ورزش خودکنترلی داشته باشیم.

وی افزود: مسلمانان در ماه مبارک رمضان در مساجد بحث قرآنی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان را اجتناب کرده اند تذکر روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی کنار هم قرار دادن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همدردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت تأکید دارند. همه اینها براساس قرآن کریم است.

محور سخنرانی این درک دانشکده قوانین تربیتی بر مبنای آموزه‌های قرآنی بود که اصولاً بر معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه‌های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموختن قرآن به دیگران تأکید داشت.

حسن موسوی، پژوهشگر قرآنی تولید دیگری سخنران این نشست بود. موسوی در صحبت‌های شخصی همراه خود ردیابی به تربیت کودکان براساس آموزه‌های قرآن اظهار داشت: وقتی که می‌خواهیم کودکان را آموزش دهیم باید براساس آموزه‌های قرآنی تربیت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها عشق بیاموزیم.
وی افزود: وقتی می‌خواهیم دانشجویان را هم تربیت کنیم باید عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وطن‌پرستی را به آنها آموزش دهیم.
این پژوهشگر قرآن یکپارچه داد: امام صادق‌(ع) می‌گوید دین عشق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده همه عامل به عشق برمی‌گردد. خداوند به بندگانش عشق می‌ورزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای تربیت کودکان اجتناب کرده اند عمیق قرآن استفاده کنیم.
موسوی همراه خود ردیابی به اینکه باید ایده عشق را بفهمیم، {تأکید کرد}: تمام دوران‌ها، دوران عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت به ملیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر است که خداوند به پیامبر اسلام(ص) می‌گوید ما باشی را فرستادیم که به افراد عشق یاد دهی.
وی تصریح کرد: ماه رمضان، ماهی است {که باید} قرآن را بیاموزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیگران عشق بورزیم.
این پژوهشگر قرآن همراه خود دقیق اینکه باید عشق را به تمام دنیا آرم دهیم، افزود: ما باید همه ملت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودی‌ها، زرتشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند همه ادیان را دوست بداریم. وقتی حضرت مهدی(عج) مقدمه می‌تنبل به همه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر فرقه‌ای عشق می‌ورزد.
وی اظهار داشت: حضرت مهدی(عج) تنها متعلق به مسلمانان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به تمام افراد دنیاست. در ماه رمضان باید عشق را به همه، حتی حیوانات آرم دهیم. خداوند روحش را به آدم(ع) داد به همان اندازه بقیه خلقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشریت را دوست داشته باشد. ما باید عشق را به تمام دنیا آشکار کنیم کودکان را باید همراه خود خوب ارزش‌های قرآنی تربیت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زبان عاطفی همراه خود آنها سخن بگوییم
غلامعلی افروز، درک روانشناسی دانشکده تهران نیز {در این} نشست کسب اطلاعات در مورد معنویت، منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت صحبت کرد.

افروز همراه خود ردیابی به موقعیت عقلانیت در اقامت انسان‌ها اظهار داشت: منصفانه نفر بالقوه است خیلی باهوش باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه راهی را برود ولی چون عقلانیت ندارد آن راه را نمی‌تواند به خوبی یکپارچه دهد.
افروز یکپارچه داد: عقلانیت منصفانه اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کسی نمی‌تواند آن را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم کودکان را همراه خود خوب ارزش‌های قرآنی تربیت کنیم. باید همراه خود آنها مهربان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز یادشان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زبان عاطفی صحبت کرد.
این درک دانشکده اظهار داشت: خانوار‌ها باید اصولاً اجتناب کرده اند سبک های اسلامی در تربیت فرزندانشان استفاده کنند.
عظمی زرین، استادیار زبان فارسی در دانشکده پنجاب پاکستان فینال سخنران این نشست بود. زرین در یکپارچه نشست همراه خود ردیابی به خوب ارزش قرآن در قوانین تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی انسان درست در این لحظه اظهار داشت: قوانین تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت اجتماعی اشخاص حقیقی را همراه خود تحویل داد ۱۴۰۰ سال اجتناب کرده اند نزول قرآن، باید همراه خود درس تکل اجتناب کرده اند این کتاب آسمانی مورد ملاحظه قرار داد.
زرین اظهار داشت: قرآن بشر را هدایت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید فوق العاده شده که پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر مواظب فرزندانشان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند را پرستش کنند.
وی {تأکید کرد}: پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر باید همراه خود همدیگر مهربان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق بورزند به همان اندازه کودکان اجتناب کرده اند رفتار آنها درس بگیرند؛ این شخصی منصفانه تربیت اسلامی است.
استادیار زبان فارسی دانشکده پنجاب تصریح کرد: در علوم اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن تأکید شده حق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق حیوانات را باید احترام شمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشر را به استقامت فراوان طرفدار کرده است.
وی اظهار داشت: خداوند طرفدار کرده عشق را به ملیت‌های مختلف را فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها همراه خود احترام رفتار کنید.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر