هوش مصنوعی هنوز فضای کافی برای انیشتین کامل دارد!
همه چیز در هوش مصنوعی امکان پذیر است. سفر با سرعت بیشتر از سرعت نور و ساخت دستگاه ضد گرانش ممکن است در حال حاضر کمی دور از دسترس باشد، اما تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی نشان داده است که هر چیزی ممکن است. فقط در آینه نگاه کنید تا یک سیستم بسیار هوشمند را ببینید.