ورود شرکت پس انداز پاکستان به حوزه مالی اسلامی


به گزارش ایکنا ؛ به نقل از ایکنا، یک مقام ارشد اداره مرکزی پس انداز ملی (CDNS) روز جمعه ۵ خرداد به رسانه ها گفت: CDNS برای ارائه پیشنهادات خود بر روی اوراق و گواهی های شرعی اسلامی کار خواهد کرد. تامین مالی

وی گفت: این ارگان دولتی تصمیم دارد خدمات مبتنی بر مالیه اسلامی را آغاز کند و ارائه تسهیلات مالی اسلامی در این نهاد از ماه جاری آغاز می شود.

این مقام پاکستانی گفت: در این راستا و بر اساس انطباق شرعی، اوراق تکریم و اوراق پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری بر اساس موازین شرعی صادر می‌شود.

CDNS فرصت های سرمایه گذاری اسلامی را برای مشتریان خود فراهم می کند که اکنون به ۲۰ درصد رسیده است و همچنین سایر بخش های بانکی خصوصی و دولتی.

CDNS یک موسسه پس انداز دولتی در پاکستان است که به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت دارایی فعالیت می کند.

تاریخچه این سازمان ملی در پاکستان به حکومت بریتانیا برمی گردد که در سال ۱۸۷۳ با هدف ایجاد صندوق حمایتی در این کشور مستعمره وقت بریتانیا تأسیس شد.

انتهای پیام