و جهاد سرزمین جان در ماه رمضان تهیه تبدیل می شود


افتتاحیه جلسات ضیافت قرآنی لرستانبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی مشاور ولی فقیه در جهان و امام جمعه خرم آباد در امروز ۱۵ فروردین ماه در مراسم افتتاحیه «عید قرآنی» برگزار شد. سری ماه مبارک وی در ماه مبارک رمضان در لرستان همراه خود تاکید بر لزوم بهره مندی اجتناب کرده اند روزه اظهار داشت: انسان عالی دستور است، همه اجتناب کرده اند آدم و آدم اجتناب کرده اند ناخوشایند است و عرب بر عجم شیوع ندارد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه بستر جهاد همراه خود نفس در ماه رمضان می آید، شکسته نشده داد: اگر گوش، توجه، ذهن و دل ما روزه دار باشد، این بستر به همان اندازه ماه رمضان فراهم تبدیل می شود و ما را به بهار قرآن دعوت می تنبل. عالی عالی

شاهرخ شکسته نشده داد: بهتر از این سیستم ها، بهتر از نظام حکومتی، حکمرانی اساساً مبتنی بر عدالت اجتماعی و این سیستم های قرآن، دنیا را به ویرانه تغییر می تنبل.

مشاور ولی فقیه در لرستان بازگشت به شد: انسان بر پیشرفت و اکتشاف مسلط است، با این حال اگر این سیستم‌ای کدام ممکن است قوی ترین باشد وجود نداشته باشد، آن‌چه می‌افتد ظلم است و به دلیل فساد و ظلمی کدام ممکن است در دنیا می‌بینیم، باید. وی در بین این سیستم های شخص خاص و پیوند دادن قرآن به محله افزود: تلاوت قرآن، محافظت قرآن و انس همراه خود قرآن همه مورد نیاز است، با این حال همه اینها باید ما را {به سمت} استفاده شده سوق دهد. اجتناب کرده اند قرآن.» این سیستم های انیک در جو اجتماعی و قرآن اجتناب کرده اند هر سو، در گروه ها و ادارات، در مهدکودک ها و دانشکده ها ببینید.

شاهرخ همراه خود ردیابی به اینکه جدا از محافظت و قرائت قرآن، ارتباط مردمان همراه خود مردمان و حکومت و بالعکس نیز باید قرآنی باشد، افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه مردمان باید همراه خود محافظت و قرائت قرآن ارتباط برقرار کنند.

و امام جمعه خرم آباد می فرماید کدام ممکن است اگر امام راحل (رضی الله عنه) فرمودند: ۱۲ فروردین روز قضای الهی است، یعنی در حکومتی هستیم کدام ممکن است تصور به بر مبانی تحت سلطه باشد. ، افزود: به قواعد حقوقی نزدیک شده ایم. قرآن سودآور شد {و هر} جا اجتناب کرده اند شخصی شکاف گرفتیم سودآور نشدیم و مردمان غمگین بودند.

شاهرخ افزود: حکومت خدا یعنی حکومتی کدام ممکن است در آن نصیحت بوتلگ نباشد و عدالت بر ایده دین خدا باشد، تبعیض و منکر استحقاق نیست، با این حال متأسفانه مردمان تبعیض و بی عدالتی را می بینند به منظور که انواع مردمان به صورت جمعی است. و اقدام نهادی اضافه می کنند پس از آن به آنها جایگاه می دهند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه بهار قرآن بهاری است کدام ممکن است شخصی را به قرآن گره می زند، افزود: همه امتحان شده ها باید برای پیشبرد سنت و پیشرفت مالی باشد.

شاهرخ همراه خود تاکید بر اینکه استان ما به اقتصاد مقاومتی اصلی تغییر شده و قرار بود الگویی برای اشتغال زایی، صنعت و اقتصاد مقاومتی باشیم، اظهار داشت: نقش ها و تاسیسات تولیدی های تعطیلی در استان موجود است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر