پاسخ مدیر رسانه ای تیم امید به شایعه تقلب در اردوی ملی


چیا فوادی در مورد مسائل مطرح شده در رابطه با شایعه کلاهبرداری یکی از بازیکنان تیم ملی امید وی در محل اردوی این تیم گفت: متاسفانه برخی از همکاران رسانه ای اسنادی را درباره یکی از بازیکنان تیم امید در صفحات اینستاگرام خود منتشر کرده اند که هیچ ارتباطی به اردوهای این تیم ندارد. من در ۲۷ مهر ۱۳۹۳ به عنوان مدیر رسانه تیم امید انتخاب شدم. تاریخ یکی از اسنادی که در استوری هایشان گذاشته بودند D 1400 است و در آن زمان اصلاً کمپی نداشتیم.

وی افزود: سایر اسناد مربوط به سال گذشته است اما این افراد به گونه ای نوشتند که گویا در آخرین اردوی تیم امید چنین اتفاقی افتاده است. مهدی مهدوی کیا در ۹ شهریور ۱۴۰۰ مربی تیم امید شاد بود و اولین اردوی ما از ۲۵ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۳ برگزار شد و تاریخ سند دیگری که منتشر کردند ۷ مهر است که تیم امید اردو نداشت. تاریخ دیگر ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ است که نشدند تیم امید در حال تشکیل است. به همین دلیل این خبر غیر قابل اعتماد است.

پاسخ مدیر رسانه ای تیم امید به شایعات تقلب در اردوی ملی

مدیر رسانه ای تیم ملی امید گفت: یکی از مدارک مربوط به وصول وجوه ۲۶ مرداد امضا شد و تیم امید در این تاریخ اردو نداشت. اما روابط مالی بین افراد ربطی به تیم ملی، رده سنی و باشگاهی ندارد.

فوادی افزود: این افراد عجولانه و بدون تحقیق و بدون در نظر گرفتن تاریخ اردوها و عدم تطابق بین تاریخ مدارک، تاریخ اردوها، تاریخ حضور و زمان برگزاری اردوها، شایعه را منتشر کردند. و همچنین رابطه خارج از اردو بین افرادی که احتمالاً از یکدیگر پول قرض می کنند.