پنجمین روز تخریب در پایتخت


شش روز از ریزش ساختمان شهری آبادان می گذرد و آواربرداری همچنان ادامه دارد. تاکنون ۲۸ نفر در این حادثه ناگوار جان باخته اند. این گزارش حاوی تصاویری از آواربرداری از پنجمین روز این حادثه تلخ است.

۰۳/۰۷/۱۴۰۱ – مینا سیافی زاده