پوچی دنیا دچار عجز شده است


آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند البرز، آیت الله سیدمحمدمهدی حسینیه همدانی، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه ۲۸ فروردین کرج همراه خود ردیابی به نزدیک کردن {به شب} های خیانت ذکر شد: در امشب ها اجتناب کرده اند شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران غافل نباشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طلب خدا بخیل مباش، در موجود است همین جا».

وی افزود: اهل بیت علیهم السلام فوق العاده مشتاق احیای عصر خیانت هستند، لذا روزه داران نباید به هیچ بهانه ای اجتناب کرده اند جمله بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال مومنین در عصر امشب ها را اجتناب کرده اند بازو بدهند. خیانت پذیرفته میشود .

این مقام پاسخگو برای در یکپارچه همراه خود خاص اینکه روز قدس نزدیک است، اقدامات رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خواب مستکبران به برکت از دوام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن خون مردانی چون شهید تبیین نمی شود. سردار. سلیمانی.

وی همراه خود خاص اینکه ترفندهای رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خصمانه آن بلافاصله بر این نظام مسلط شد، افزود: پوشش رژیم صهیونیستی در از دوام به سمت بچه ها فلسطینی ناکام مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده الهی این نظام نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع شرم آور است. ” لکه انسانیت اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.»

امام جمعه کرج ذکر شد: روز قدس امسال روز شگفت انگیزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت از دوام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت تدریجی قدم فلسطین، مستکبران جهان شکسته اند.

حسینی حمدانی علاوه بر این همراه خود ردیابی به اقدامات عربستان سعودی علیه مردمان مظلوم یمن گفتن کرد: اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات این ملت در هشت سال قبلی جز مایه ننگ عربستان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان {برای حفظ} تأثیر می گذارد شخصی در جستجوی تجزیه یمن است. {در این}.” ملت.» از دوام یمن الحمدلله آگاهانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایمنی شخصی به سمت دشمنان این ملت حفاظت می تنبل.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند خطبه های بلافاصله همراه خود ردیابی به امتیازات روز ملت نیز خاطرنشان کرد: وعده رئیس جمهور مبنی بر تخلیه اسامی بدهکاران بانکی در گام اول محقق شد. شفافیت عالی اقدام فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر در محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به سایر نهادهای حاکمیتی نیز تعمیم یابد. گفتن اسامی بدهکاران اصلی بانکی اقدامی امیدوارکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد برای جلوگیری اجتناب کرده اند سوء استفاده تا حد زیادی است.

امام جمعه کرج افزود: بدهکاران کلان موسسه مالی ها به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها نهایی ظلم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدامات باعث عدم اعتقاد مردمان به آنها شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قوه قضاییه همراه خود این تخلفات ضروری است.

مشاور ولی فقیه در البرز در بخشی تولید دیگری ذکر شد: معامله با عاجل به مطالبات صنفی برای جلوگیری اجتناب کرده اند بروز حوادث بعدی یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های ما اجتناب کرده اند رئیس جمهور است. اتلاف وقت برای معامله با به مشکلات صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان باعث تحمیل فضای نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند سوی برخی تبدیل می شود.

این مقام پاسخگو برای در یکپارچه همراه خود تبریک ۲۹ فروردین به نظامی جمهوری اسلامی ایران ذکر شد: نظامی در مقاطع مختلف پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی در امتداد طرف انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله نظامی جمهوری اسلامی ایران به برکت امام خمینی، بنایی استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت است.»

امام جمعه کرج همراه خود خاص اینکه شهید سرلشکر خلبان حسین لشکری ​​الگوی رزمنده نظامی اسلام بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۵۹ ارائه دهندگان ارزنده ای به ملت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۱۸ سال اسارت به مدت ۱۵ سال در آن عضویت داشت، ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله. به لطف شهدای نظامی به مردمان خدمت کرد.

وی ذکر شد: نظامی در همه بخش ها به مردمان خدمت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساخت سلاح همراه خود نیروی محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اثیری، زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی برای ملت خودمختار است.

مشاور ولی فقیه در استان البرز ذکر شد: بلافاصله نظامی جمهوری اسلامی ایران در امتداد طرف مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیروهای مسلح همواره در امتحان شده برای رفع مشکلات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در دوران کرونا بروز کرد.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر