پیگیری ۱۶۱ میلیارد ریال جعل اینترنتی در یزد


محمد نعیم نژاد معاون فضای مجازی دادستان و انقلاب یزدبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند یزد به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی قوه قضائیه، محمد نعیم نژاد، معاون دادستان دنیای آنلاین ما یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اظهار داشت: همراه خود ورود ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۵ فقره پاره کردن اینترنتی در سال قبلی، پرونده مورد معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی مشاوران قرار گرفت. دستورالعمل ها قضایی در نظام پیشگام صادر شد.

وی شکسته نشده داد: کل مبالغ بازپرداخت شده در سامانه برتر ۲۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۰ هزار ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل مبلغ برگشتی سامانه کاشف ۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار ریال {بوده است}.

این مقام قضایی مجموع پاره کردن فیشینگ در سال قبلی را ۲۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۰ هزار ریال گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در همین مدت ۴۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۰ هزار ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۸ میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۵ هزار ریال پاره کردن شده است. اجتناب کرده اند طریق کسب اجتناب کرده اند موقعیت یابی های غیر اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام های رسانه ای انجام تبدیل می شود.

وی به برخی پاره کردن های صورت گرفته اجتناب کرده اند طریق اسکیمر همراه خود کپی مقوا بانکی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساکنان در هنگام کسب به صورت حضوری اجتناب کرده اند تجهیزات کارتخوان استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز شخصی را در اختیار کسی قرار ندهند.

معاون دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب یزد اجتناب کرده اند پاره کردن همراه خود فرآیند فیشینگ به دنیای آنلاین ما خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: وارد کردن لینک های بی نام کدام ممکن است معمولاً اجتناب کرده اند طریق پیامک کشتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت اشخاص حقیقی به درگاه کسب اینترنتی همراه خود کپی دانش مقوا بانکی برای تخلیه حساب انجام تبدیل می شود.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند راه های پیش آگهی امکانات کسب ساختگی اجتناب کرده اند اصلی فروشی ها ملاحظه به معامله با سایتی است کدام ممکن است همراه خود https آغاز تبدیل می شود با این حال خروجی های ساختگی همراه خود http هستند.

نعیمی نژاد بیشترین سهم پاره کردن را اجتناب کرده اند طریق کسب اجتناب کرده اند موقعیت یابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در متعدد اجتناب کرده اند مواقع خریدهای {انجام شده} به صورت سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی در نتیجه پاره کردن شده است.

وی اظهار داشت: موقعیت یابی های اصلی کسب دارای کد اعتقاد دیجیتال همراه خود کد e هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می توانید همراه خود ضمانت اجتناب کرده اند آن موقعیت یابی ها کسب کنید.

معاون دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب یزد به دنیای آنلاین ما ضمانت داد: ساکنان می توانند در صورت ممنوعیت هرگونه پاره کردن اینترنتی اجتناب کرده اند طریق سامانه پول بهتر در حساب مکان تعطیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در ساعات اجرایی در یزد سریعاً اجتناب کرده اند پلیس فتا پیگیری کنند. جیب دادگاه شهید قدوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر شهرها به جیب دادگاه آن شهر مراجعه کنند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر