چشم اندازها تجهیزات‌های باکلاس پاسخگوی نیازهای گروه نیست


آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارسبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، مشاور ولی فقیه در استان فارس عصر قبلی، ۸ اردیبهشت در مراسم اختتامیه هفته آثار هنری انقلاب اسلامی در استان ذکر شد: امتحان شده‌های {انجام شده} برای رساندن شیراز به جایگاه سومین حرم اهل بیت(ع) آغازی برای خوب حرکت تمدید شده است کدام ممکن است بحمد الهی این حرکت تعیین کنید گرفته است.

وی همراه خود خاص اینکه {در این} مسیر کارهای خوبی {انجام شده} است، افزود: این اقدامات می‌تواند ما در جهان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری به جایگاه روشنی برای عصر جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان برساند.

آیت‌الله دژکام اظهار کرد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است مجموعه‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری کدام ممکن است شناسایی‌های متعددی هم دارند، اجتناب کرده اند حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان خوبی بهره نمی‌برند بعد از همه این مشکل تنها در شیراز نیست اما علاوه بر این در تمام عوامل ملت همینطور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله سراسری وزارت ارشاد هم اجتناب کرده اند تذکر بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها عامل زیادی در اختیار ندارد کدام ممکن است بخواهد به استان‌ها تزریق تدریجی.

امام جمعه شیراز اجتناب کرده اند شهرداری تقاضا کرد به همان اندازه وظیفه باکلاس شخصی را انتقادی‌تر گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌های این جهان را جبران تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در وسط‌های در گذشته وضع گروه باکلاس اجتماعی شهرداری شیراز برای خوب کلان شهر کارهای بایسته‌ای انجام نمی‌داده است با این حال در وسط جدید اشخاص حقیقی همراه خود به نظر می رسید جدید {در این} گروه حضور یافته‌اند.

وی علاوه بر این بر لزوم حمایت شورای اسلامی شهر شیراز اجتناب کرده اند مجموعه‌های باکلاس {تأکید کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گاهی خطا محاسباتی رخ می‌دهد کدام ممکن است در کنترل حیطه سنت را ارشاد اسلامی هر دو بخش هنری می‌دانند با این حال امکاناتی کدام ممکن است این ادارات دارند اصلاً پاسخگوی نیازهای باکلاس گروه نیستند

آیت‌الله دژکام شکسته نشده داد: اگر بخواهیم اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های فاخر هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را حمایت کنیم، خواستن به همکاری تجهیزات‌های مختلفی نظیر شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر اجتناب کرده اند این جهان داریم به همان اندازه تمام تجهیزات‌ها همراه با هم تشکیل خوب مجموعه مقاوم دهند.

عضو مجلس خبرگان مدیریت خاص کرد: باید امتحان شده کرد به همان اندازه جبران ضعیف چشم اندازها در مرحله شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان اجتناب کرده اند جاهای تولید دیگری تهیه کنید شود، خصوصاً شهرداری شیراز {در این} زمینه می‌تواند یاری‌رسان خوبی باشد.

وی ادای احترام به شد: تاکنون رویکرد شهرداری شیراز در بودجه خوشایند {بوده است} با این حال حمایت در کل سال برای ورزش‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری اجباری {است تا} بتوانیم پیام انقلاب اسلامی را به وسیله ابزار آثار هنری به دنیا صادر کنیم.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر