چقدر طول می کشد تا یک فرد مبتلا به سوء تغذیه از نوروپاتی بینایی نابینا شود یا به دلیل سوءتغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا اولین چشم آنها در اثر نوروپاتی تروفیک بینایی به طور دائمی آسیب دید؟ : تغذیه


چقدر طول می کشد تا یک فرد مبتلا به سوء تغذیه از نوروپاتی بینایی نابینا شود یا به دلیل سوء تغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا اولین چشم آنها در اثر نوروپاتی تروفیک بینایی آسیب دائمی داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *