داوطلبان باید در میانه حرفه در سطح دستیار نهایی سطح معلم ابتدایی یا در سطح فنی غیر معادل باشند. آنها باید در زمان نگارش ، سابقه ثبت ، انتشار و تأمین مالی تحقیقات مستقل ، بررسی (حداکثر تا 500000 دلار در سال) داشته باشند. متقاضیان نباید بیش از 15 سال از دریافت جایزه برتر خود استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.